پایگاه خبری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران


اخبار
سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
 


شماره خبر :٥٢٠٠١١ تاریخ انتشار خبر : يکشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٦    ا   ٢٢:١٥
 
ظرفیت ثبت نام اعتکاف تکمیل گردید
ظرفیت ثبت نام اعتکاف تکمیل گردید
ظرفیت ثبت نام اعتکاف تکمیل گردید

ظرفیت ثبت نام اعتکاف تکمیل گردید

 

خروج