نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
پنج شنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٠
 


شماره خبر : ٤٧١٦٤٨ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/20 تعداد بازدید:2465
بازدید علمی
گروه علمی انجمن دانشجویی شیمی از فروسیلیس بازدید کردند + عکس
اگرچه انجام اردوهای اینچنینی خوب بوده و به آشنایی دانشجویان دانشگاه با صنایع کمک می کند اما به دلیل ضعف ارتباط صنعت با دانشگاه ما، این باز دیدها بسیار کم است. درعین حال دوستان دانشجوی ما این اردوی علمی را با اردوی تفریحی اشتباه نگیرند!!

اگرچه انجام اردوهای اینچنینی خوب بوده و به آشنایی دانشجویان دانشگاه با صنایع کمک می کند اما به دلیل ضعف ارتباط صنعت با دانشگاه ما، این باز دیدها بسیار کم است. درعین حال دوستان دانشجوی ما این اردوی علمی را با اردوی تفریحی اشتباه نگیرند!!


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد