نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
 


شماره خبر : ٤٧١٦١٩ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/19 تعداد بازدید:1552
نظرسنجی جنبش عدالتخواه
قرار است فردا این تشکل نظرسنجی درباره وضعیت فعلی دانشگاه برگزار کند
دبیر این تشکل هدف این نظر سنجی را سنجش بینش دانشجویان معرفی کرد...

دبیر این تشکل هدف این نظر سنجی را سنجش بینش دانشجویان معرفی کرد...


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد