نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
دوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠
 


شماره خبر : ٤٧١٦١٤ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/19 تعداد بازدید:2419
دوبار براتون مقاله و شعر فرستادم. چرا منتشر نشده؟
پاسخ :

پاسخ :


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد