نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
دوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠
 


شماره خبر : ٤٧١٦١٣ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/19 تعداد بازدید:2390
چرا موضع نهاد رهبری درباره وضعیت فعالیت فرهنگی معلوم نیست؟؟ لطفا سوال منو منتشر کنین
پاسخ :

پاسخ:


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد