نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
دوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠
 


شماره خبر : ٤٧١٦٠٨ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/19 تعداد بازدید:2737
و اینبار مدیر رفاه دانشگاه پاسخ می دهد:
مصاحبه جذاب با مهندس میرفخرایی مدیریت رفاه دانشجویان
دانشجویی خودش.. چرا وام دانشجویی کم است؟ عدم شفافیت در پرداختها ... آیا رقبول دارید؟ اگر دانشجو بودید از سطح خدمات رفاهی راضی بودید؟ و سوالات دیگر ...

و اینبار مدیر رفاه دانشگاه پاسخ می دهد: مصاحبه جذاب با مهندس میرفخرایی درباره : دانشجویی خودش.. چرا وام دانشجویی کم است؟ عدم شفافیت در پرداختها ... آیا رقبول دارید؟ اگر دانشجو بودید از سطح خدمات رفاهی راضی بودید؟ و سوالات دیگر ...


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد