نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
يکشنبه ٠٤ آبان ١٣٩٩
 


شماره خبر : ٤٧١٦٠٣ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/19 تعداد بازدید:3175
برخی دانشجویان سال بالایی می گویند:
سال بالایی ها : جزوه دوسال اخیر برخی اساتید حتی در مثالها هم کوچکترین تغییری نداشته!
با مقایسه این جزوات هم پی به این موضوع میبریم. قرار است این جزوات مشابه برای بررسی بیشتر از سوی دانشجویان در اختیار ما قرار گیرد.. تا مشخص شدن کامل موضوع فعلا نامی از اساتید به میان نمی آید..

برخی دانشجویان سال بالایی می گویند: جزوه دوسال اخیر برخی اساتید حتی در مثالها هم کوچکترین تغییری نداشته! با مقایسه این جزوات هم پی به این موضوع میبریم. قرار است این جزوات مشابه برای بررسی بیشتر از سوی دانشجویان در اختیار ما قرار گیرد.. تا مشخص شدن کامل موضوع فعلا نامی از اساتید به میان نمی آید..


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد