پایگاه خبری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران


اخبار
سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
ظرفیت ثبت نام اعتکاف تکمیل گردید

با سلام انشالله امسال نیز چون سنوات گذشته اعتکاف دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر از 22فروردین تا 24فروردین 1396 برگزار خواهد شد بزرگواران جهت پیگیری اخبار مربوط به مراسم به کانال تلگرامی @etekafkntu96 و جهت ارتباط با مسولان برگزاری به لینک تلگرامی @ezdevaj_nahad مراجعه فرمایید.

ظرفیت ثبت نام اعتکاف تکمیل گردید

با سلام انشالله امسال نیز چون سنوات گذشته اعتکاف دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر از 22فروردین تا 24فروردین 1396 برگزار خواهد شد بزرگواران جهت پیگیری اخبار مربوط به مراسم به کانال تلگرامی @etekafkntu96 و جهت ارتباط با مسولان برگزاری به لینک تلگرامی @ezdevaj_nahad مراجعه فرمایید.

این مسابق در دانشگاه خواجه نصیر برگزار شده و کلیه وابستگان به این دانشگاه اجازه شرکت دارند.

ظرفیت ثبت نام اعتکاف تکمیل گردید

با سلام انشالله امسال نیز چون سنوات گذشته اعتکاف دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر از 22فروردین تا 24فروردین 1396 برگزار خواهد شد بزرگواران جهت پیگیری اخبار مربوط به مراسم به کانال تلگرامی @etekafkntu96 و جهت ارتباط با مسولان برگزاری به لینک تلگرامی @ezdevaj_nahad مراجعه فرمایید.